Profesjonalne szkolenie kadr

ORGANIZACJA EVENTÓW SPORTOWYCH

kurs wychowawców - forma e-learning

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na kurs - KLIKNIJ w link poniżej a następnie wypełnij formularz i wybierz gdzie odbędziesz zajęcia praktyczne. 

 

 

 

koszt kursu 278 zł   zamiast 298 zł - dla uczestników/absolwentów kursu trenerskiego UEFA C (lub UEFA B, UEFA A dla chętnych)​ dla początkujących trenerów, opiekunów i animatorów sportu. W kursach mogą również uczestniczyć absolwenci odbytych wcześniej kursów UEFA, którzy chcieliby nabyć takie uprawnienia.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom trenerów sportowych, opiekunów i animatorów sportu oraz trenerów piłki nożnej z dyplomami UEFA, proponujemy Państwu zdobycie uprawnień WYCHOWAWCY placówki w szybkiej formie e-learningowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby zdobywające uprawnienia trenera sportowego na kursach po 23.08.2013 r. nie są uprawnione do pełnienia roli WYCHOWAWCY w placówce wypoczynku (taką rolę mogą pełnić instruktorzy/trenerzy kl. II, I, M z dyplomami państwowymi zdobytymi przed tą datą). Jest to utrudnienie dla nowego trenera, bo nie może pełnić takiej funkcji w trakcie obozów i zgrupowań sportowych. 

 

Kwalifikacje do przystąpienia na kurs WYCHOWAWCY są zbieżne z kursami trenerskimi UEFA, a kandydat:

  1. Powinien mieć ukończone 18 lat
  2. Posiadać min. wykształcenie średnie
  3. Złożyć oświadczenie o niekaralności

 Osoby pełniące rolę WYCHOWAWCY wypoczynku wg przepisów prawa - bez konieczności ukończenia kursu to:

  1. Nauczyciele i osoby pracujące z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych posiadające wykształcenie pedagogiczne wg obowiązujących przepisów.
  2. Osoby, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r.

 

 

    

 

 

Masz pytania zadzwoń - PAWEŁ PODGÓRSKI

nr telefonu:  504 855 750