Profesjonalne szkolenie kadr

ORGANIZACJA EVENTÓW SPORTOWYCH

kurs wychowawców - forma e-learning

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na kurs - KLIKNIJ w link poniżej a następnie wypełnij formularz i wybierz gdzie odbędziesz zajęcia praktyczne 

 

 

koszt kursu 278 zł zamiast 298 zł - dla uczestników/absolwentów kursu trenerskiego UEFA C (lub UEFA B, UEFA A dla chętnych)​, dla początkujących trenerów, opiekunów i animatorów sportu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom trenerów sportowych, opiekunów i animatorów sportu oraz trenerów piłki nożnej z dyplomami UEFA, proponujemy Państwu zdobycie uprawnień WYCHOWAWCY  placówki w szybkiej formie e-learningowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby zdobywające uprawnienia trenera sportowego na kursach po 23.08.2013 r. nie są uprawnione do pełnienia roli WYCHOWAWCY w placówce wypoczynku (taką rolę mogą pełnić instruktorzy/trenerzy kl. II, I, M z dyplomami państwowymi zdobytymi przed tą datą). Jest to utrudnienie dla nowego trenera, bo nie może pełnić takiej funkcji w trakcie obozów i zgrupowań sportowych.


Niniejsza oferta proponuje Państwu szybkie i komfortowe zdobycie uprawnień WYCHOWAWCY w bardzo atrakcyjny sposób na platformie E-LEARNING.

  •  Kursant zapisuje się na stronie internetowej, opłaca kurs i otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej oraz w dowolnym terminie zalicza kurs w formie elektronicznej (w wolnych chwilach ~2-3 dni).

  • Po odbytym przez uczestnika kursie e-learningowym Trener Edukator Wojewódzkiego ZPN po uzgodnieniu telefonicznym wyznacza dogodny  termin zaliczenia. Na zaliczenie uczestnik przychodzi z wydrukowanymi dokumentami i zaliczeniami (po odbytym kursie e-learningowym). W przypadku uczestników kursów trenerskich UEFA termin zaliczenia na kursie wychowawcy/kierownika wyznaczany jest np. pod koniec trwającego kursu UEFA, na który kursant przychodzi również z wydrukowanymi dokumentami i zaliczeniami, oczywiście po odbytym kursie e-learningowym. 

  • Po przeprowadzeniu krótkiej sesji egzaminacyjnej  i sprawdzeniu dokumentacji kursantów, Trener Edukator przesyła do organizatora listę osób po pozytywnym zakończeniu danego kursu.

  • Organizatorzy zapewniają poprawność prawną prowadzonych kursów wg obowiązujących przepisów, właściwe funkcjonowanie platformy e-learningowej oraz wydanie zaświadczeń i zatwierdzenie kursów we właściwym organie nadzorującym. Zaświadczenia wysyłane są pocztą na adres kursanta w ciągu 48h.

  •  UWAGA!  W kursach mogą również uczestniczyć absolwenci odbytych wcześniej kursów UEFA, którzy chcieliby nabyć takie uprawnienia po ustaleniu terminu egzaminu z Trenerem Edukatorem.

 

Kwalifikacje do przystąpienia na kurs WYCHOWAWCY są zbieżne z kursami trenerskimi UEFA, a kandydat:

  1. Powinien mieć ukończone 18 lat
  2. Posiadać min. wykształcenie średnie
  3. Złożyć oświadczenie o niekaralności

 Osoby pełniące rolę WYCHOWAWCY wypoczynku wg przepisów prawa - bez konieczności ukończenia kursu to:

  1. Nauczyciele i osoby pracujące z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych posiadające wykształcenie pedagogiczne wg obowiązujących przepisów.
  2. Osoby, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r.

Masz pytania zadzwoń, chcesz się umówić na zaliczenie zadzwoń - PAWEŁ PODGÓRSKI

numer telefonu 504 855 750