Profesjonalne szkolenie kadr

ORGANIZACJA EVENTÓW SPORTOWYCH

kurs kierowników placówki wypoczynku - forma e-learning

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY na kurs - KLIKNIJ w link poniżej a następnie wypełnij formularz i wybierz gdzie odbędziesz zajęcia praktyczne.

 

 

koszt kursu 279 zł  zamiast 299 zł -  dla uczestników/absolwentów kursu trenerskiego UEFA B lub UEFA A, dla początkujących trenerów, opiekunów i animatorów sportu. 

W kursach mogą również uczestniczyć absolwenci odbytych wcześniej kursów UEFA, którzy chcieliby nabyć takie uprawnienia.

Kandydat do przystąpienia na kurs KIEROWNIKA powinien:

  1. Mieć ukończone 18 lat

  2. Posiadać min. wykształcenie średnie

  3. Złożyć oświadczenie o niekaralności

  4. Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

 

Osoby pełniące rolę KIEROWNIKA wypoczynku wg przepisów prawa - bez konieczności ukończenia kursu to:

  1. Dyrektorzy i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach oświatowych, a także instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza.

 

 

 

Masz pytania zadzwoń - PAWEŁ PODGÓRSKI

numer telefonu 504 855 750