Profesjonalne szkolenie kadr

ORGANIZACJA EVENTÓW SPORTOWYCH

kurs kierowników placówki wypoczynku - forma e-learning

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY na kurs - KLIKNIJ w link poniżej a następnie wypełnij formularz i wybierz gdzie odbędziesz zajęcia praktyczne  (wybierasz SPORT EDUKACJA Paweł Podgórski ...)

 

koszt kursu 279 zł  zamiast 299 zł -  dla uczestników/absolwentów kursu trenerskiego UEFA B lub UEFA A, dla początkujących trenerów, opiekunów i animatorów sportu.

Niniejsza oferta proponuje Państwu szybkie i komfortowe zdobycie uprawnień KIEROWNIKA PLACÓWKI w bardzo atrakcyjny sposób

na platformie E-LEARNING.

  •  Kursant zapisuje się na stronie internetowej, opłaca kurs i otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej oraz w dowolnym terminie zalicza kurs w formie elektronicznej (w wolnych chwilach ~2-3 dni).

  • Trener Edukator Wojewódzkiego ZPN wyznacza po uzgodnieniu telefonicznym dogodny  termin zaliczenia po odbytym przez uczestnika kursie e-learningowym. Na zaliczenie uczestnik przychodzi z wydrukowanymi dokumentami i zaliczeniami po odbytym kursie e-learningowym. Natomiast uczestnicy kursów trenerskich UEFA mają wyznaczony termin zaliczenia na kursie wychowawcy/kierownika np. pod koniec trwającego kursu UEFA, na który kursant przychodzi również z wydrukowanymi dokumentami i zaliczeniami, oczywiście po odbytym kursie e-learningowym. 

  • Po przeprowadzeniu krótkiej sesji egzaminacyjnej  i sprawdzeniu dokumentacji kursantów, Trener Edukator przesyła do organizatora listę osób po pozytywnym zakończeniu danego kursu.

  • Organizatorzy zapewniają poprawność prawną prowadzonych kursów wg obowiązujących przepisów, właściwe funkcjonowanie platformy e-learningowej oraz wydanie zaświadczeń i zatwierdzenie kursów we właściwym organie nadzorującym. Zaświadczenia wysyłane są pocztą na adres kursanta w ciągu 48h.

  • UWAGA!  W kursach mogą również uczestniczyć absolwenci odbytych wcześniej kursów UEFA, którzy chcieliby nabyć takie uprawnienia po ustaleniu terminu egzaminu z Trenerem Edukatorem.

 

Kandydat do przystąpienia na kurs KIEROWNIKA powinien:

  1. Mieć ukończone 18 lat

  2. Posiadać min. wykształcenie średnie

  3. Złożyć oświadczenie o niekaralności

  4. Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

 

Osoby pełniące rolę KIEROWNIKA wypoczynku wg przepisów prawa - bez konieczności ukończenia kursu to:

  1. Dyrektorzy i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach oświatowych, a także instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Masz pytania zadzwoń, chcesz się umówić na zaliczenie zadzwoń - PAWEŁ PODGÓRSKI

numer telefonu 504 855 750