Profesjonalne szkolenie kadr

ORGANIZACJA EVENTÓW SPORTOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W NOWYM SYSTEMIE EDUKACJI -SZKOLENIE Z EKSPERTEM MEN

2019-04-05 16:33:40

W piątek 5 kwietnia zapraszamy na szkolenie z EKSPERTEM MEN  dr hab. Dorotą Groffik, prof. nadzw. Na szkoleniu spodziewać się możemy praktycznego ujęcia najnowszych aktów prawnych dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego - PODSTAWA PRAWNA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W NOWYM SYSTEMIE EDUKACJI!

Omówiona zostanie podstawa programowa obowiązująca w szkole podstawowej w klasach IV-VIII i w szkole ponadpodstawowej: liceum, technikum i szkole branżowej (obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020).

Szkolenie adresujemy do nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacji.

 

 

 

Szczecin, dnia: 5 kwietnia 2019 r. /piątek/ w godz. 9.30 – 14.00

Miejsce szkolenia: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin

Rejestracja uczestników: od 9:00

 

CEL SZKOLENIA:

 

 • Zapoznanie nauczycieli wychowania fizycznego z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozporządzeń.

 • Omówienie nowej podstawy programowej jako ciągu kolejnych etapów edukacji, których treści rozwijają się bazując na poprzednich.

 • Przedstawienie wszystkich kolejno w celu ułatwienia zrozumienia najistotniejszych zmian wraz z propozycją praktycznych rozwiązań. 

 • NOWOŚĆ: po raz pierwszy zostanie szczegółowo omówiona podstawa programowa wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej, która będzie obowiązywała od września 2019 r. (od roku szkolnego 2019/2020)

 • NOWOŚĆ: edukacja zdrowotna w teorii i praktyce w lekcji wychowania fizycznego.

 

ADRESACI SZKOLENIA: 

 

 • nauczyciele wychowania fizycznego ze wszystkich etapów edukacji i szkół

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 

na podstawie nowych aktów prawnych dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego między innymi:

 

 • ​rozporządzenie MEN z dn. 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej - zagadnienia z wychowania fizycznego,

 • rozporządzenie MEN z dn. 29.06.2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego,​

 • rozporządzenie MEN z dn. 30.01.2018 r. w sprawie nowej podstawy programowej dla liceum, technikum i  szkoły branżowej.

 

MODUŁ I

godzina: 9:30 - 12:45

 

1. Nowa podstawa programowa w wychowaniu fizycznym - propozycje jej realizacji we wszystkich etapach edukacji.

- szkoła podstawowa klasy IV-VIII

- szkoła ponadpodstawowa: liceum, technikum, szkoła branżowa

 

Pierwsza przerwa : 11:00 - 11:15

Druga przerwa: 12:45 -13:00

 

MODUŁ II

godzina: 13:00 - 14:00

 

2. Edukacja zdrowotna w teorii i praktyce w lekcji wychowania fizycznego

 

14:00 Wręczenie certyfikatów

 

SZKOLENIE POPROWADZI:   dr hab. DOROTA GROFFIK, prof. nadzw.

 

 • członek zespołu ekspertów w Ministerstwie Edukacji Narodowej ds. reformy podstawy programowej WF,

 • profesor nadzwyczajny, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,

 • współautorka prac z listy filadelfijskiej  (dwa z nich: International Journal of Public Health, Journal of School Health

         znajdują się w pierwszej kategorii najczęściej cytowanych czasopism: Q1 wg JCS (Journal Citation Reports),  90 oryginalnych   

         prac naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym,

 • autorka podręczników dla studentów, fizjoterapeutów, instruktorów aqua fitness,

 • opiekun naukowy prac magisterskich,

 • recenzent publikacji w czasopismach międzynarodowych

 • uczestniczka wielu konferencji (wygłoszenie referatów) i projektów badawczych (realizacja)

 

 

KOSZT SZKOLENIA:

 

   UCZESTNICTWO W KONFERENCJI – 150 zł/ za osobę

 

   SPECJALNA OFERTA dla 3 lub więcej uczestników z jednej placówki - 120 zł./ za osobę 

 

   Dla szkół i placówek oświatowych możliwa płatność przelewem z 14 dniowym terminem płatności.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

 

 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji szkoleniowej,
 • profesjonalną wiedzę,
 • serwis kawowy i ciasteczka,
 • pakiet materiałów ze szkolenia w formie elektronicznej.

 

Materiały zostaną przesłane do uczestników po szkoleniu na wskazany adres mailowy.