Profesjonalne szkolenie kadr

ORGANIZACJA EVENTÓW SPORTOWYCH

Raz, dwa, trzy ćwicz i Ty czyli jak prowadzić zajęcia WF w nauczaniu początkowym i w klasach IV-VI?

2019-09-30 10:02:46

W sobotę 28 września zapraszamy wraz z gościem specjalnym URSZULĄ KIERCZAK na warsztaty praktyczne: RAZ, DWA, TRZY ĆWICZ I TY. JAK PROWADZIĆ ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM I W KLASACH IV-VI?

Zdajemy sobie sprawę z wielu utrudnień, na które napotykają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego stąd propozycja WARSZTATÓW PRAKTYCZNCH, gdzie będzie można przećwiczyć "samodzielnie" gry i zabawy zaproponowane przez URSZULĘ KIERCZAK.

 

Porozmawiać, posłuchać i podzielić się własnymi przemyśleniami. A także poznać nowe koleżanki i kolegów i wymienić się doświadczeniem.

 

Już teraz zarezerwujcie sobie czas i przyjdźcie na to interesujące wydarzenie.

 

 

 

Szczecin, dnia:  28 września 2019 r. /sobota/ w godzinach 9:30 -14:30

Miejsce warsztatów: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6 Szczecin

Rejestracja uczestników: od godz. 9:00 do 9:25

 

WARSZTATY CERTYFIKOWANE pod patronatem SPORT-EDUKACJA.  

 

CEL SZKOLENIA :

 

 • przekazanie opartej na doświadczeniu i praktyce wiedzy specjalistycznej z zakresu nauczania wychowania fizycznego dzieci młodszych,​
 •  kształtowanie umiejętności kluczowych,
 • realizacja treści dodatkowych (gry i zabawy integracyjne, przeciw agresji, podnoszące atmosferę, budowanie zespołu, ćwiczenia kształcące zaufanie i umiejętność komunikacji),​​
 • zapoznanie z autorskimi grami i zabawami,
 • skuteczne metody pracy.​

"Praca z dziećmi w klasach młodszych jest odpowiedzialna, ponieważ stanowi podstawę dalszej edukacji.

Jednocześnie wychowanie fizyczne jest przedmiotem, który wymaga od nauczycieli specjalistycznej wiedzy i specyficznych umiejętności.

W systemie kształcenia kandydatów na nauczycieli brakuje specjalizacji „wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej”.

Dlatego od kilkunastu lat pojawiają się opinie o zaniedbaniach lub wręcz błędach w edukacji fizycznej uczniów klas początkowych.

Absolwenci akademii wychowania fizycznego nie są właściwie przygotowani do pracy z małymi dziećmi, natomiast studia z pedagogiki wczesnoszkolnej dają dużą wiedzę ogólną, dydaktyczną i metodyczną, ale w obszarze wiedzy praktycznej i umiejętności związanych z wychowaniem fizycznym niedostatki są spore.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej powinny być dla uczniów przyjemnością i zabawą, a przede wszystkim wyzwalać radość z ruchu. Specyfika wychowania fizycznego umożliwia poznanie wartości oraz norm społecznych, zapewnia właściwy rozwój emocjonalny, wspiera kreatywność, wdraża do zachowań zapewniających bezpieczeństwo własne i innych. Zajęcia ruchowe sprzyjają kształtowaniu sprawności fizycznej, samodzielności oraz poczucia odpowiedzialności i obowiązku.

Każde zajęcia powinny służyć rozwojowi fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu. Powinny wywoływać zaciekawienie, zdumienie, zadowolenie, a także kształtować umiejętność rozumienia uczuć i emocji swoich oraz innych osób. Organizacja lekcji wychowania fizycznego powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości oraz potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

Jedną z najważniejszych potrzeb dzieci jest potrzeba ruchu, dlatego zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone każdego dnia.

 Nauczyciel w codziennej pracy powinien uwzględniać zabawy i gry ruchowe zapobiegające wadom postawy oraz ćwiczenia kształtujące nawyki utrzymania prawidłowej postawy.

W realizacji celów określonych w podstawie programowej niezbędne jest właściwe zaplanowanie przez niego pracy " ***

 

Zapewnijmy najmłodszym uczniom właściwy program i atrakcyjne formy zajęć ruchowych podczas wychowania fizycznego w klasach I-III i IV -VI. Spełniając określone warunki oraz zapewniając właściwe i ciekawe zajęcia najmłodszym, wspólnie zatrzymamy falę unikania zajęć wychowania fizycznego w klasach starszych …

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 

 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciele klas IV - VI
 • nauczyciele wychowania fizycznego pracujący z młodszymi dziećmi
 • studenci

Umiejętności zdobyte podczas warsztatów z URSZULĄ KIERCZAK przydadzą się wszystkim nauczycielom, którzy pracują z młodszymi dziećmi i zastanawiają jak poprowadzić atrakcyjne zajęcia WF, jakie środki wykorzystać, jakie gry i zabawy zaproponować aby "wyzwalać radość z ruchu".

 

GOŚĆ SPECJALNY:

 

URSZULA KIERCZAK – ekspert i autorka programów nauczania WF, nauczyciel praktyk z góralską duszą                                                 

 •  Ekspert i autorka wielu programów nauczania wychowania fizycznego m.in. "RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU" , licznych publikacji dla edukacji wczesnoszkolnej.
 • Autorka cyklu poradników metodycznych dotyczących realizacji zajęć wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej w szkole podstawowej. Poradniki stanowią obudowę metodyczną programu wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej „Rusz się człowieku”. Zostały przygotowane z myślą o nauczycielach nauczania wczesnoszkolnego jako forma wzbogacenia ich bazy dydaktycznej. 
 •  Nauczyciel, edukator, dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie.
 • Przez wiele lat doradca metodyczny wychowania fizycznego

Najważniejsze publikacje:

 1. Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja.
 2. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik metodyczny.
 3. Rusz się człowieku. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej.
 4. Obudowa metodyczna programu WF "Rusz się człowieku"
 5. Metoda projektów w pracy nauczyciela WF.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 

Godz. 9.00 – 9.25 – Rejestracja uczestników

Godz. 9.30 – Rozpoczęcie Warsztatów

 

PANEL I: CZĘŚĆ TEORETYCZNA - WPROWADZENIE

 

Godz.  9.30 – 10.15  

 1. NAUCZANIE WF DZIECI MŁODSZYCH.
 2. ROLA ZABAWY W ROZWOJU SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
 3. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH

 

Godz. 10.15 – 10.35 – Przerwa kawowa

 

PANEL II: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - ZAJĘCIA NA SALI - "PRZEĆWICZENIE" ZABAW

 

Godz. 10.35 – 14.30  

ZABAWY W WYCHOWANIU FIZYCZNYM:

 • Autorskie gry i zabawy w realizacji podstawy programowej
 • Propozycje realizacji treści dodatkowych (gry i zabawy integracyjne, przeciw agresji, podnoszące atmosferę, budowanie zespołu, ćwiczenia kształcące zaufanie i umiejętność komunikacji)

 

Godz. 12.35 – 12.50 – Przerwa kawowa

 

W trakcie warsztatów wszystkie propozycje gier i zabaw będzie można samodzielnie przetestować biorąc udział w zabawie.

UWAGA: UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ /obowiązuje strój sportowy/

Organizator zapewnia szatnię.

 

Godz. 14:30 - zakończenie konferencji. Wręczenie certyfikatów.

 

 

KOSZT SZKOLENIA:​

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU – 150 zł/ za osobę

​SPECJALNA OFERTA dla 3 lub więcej uczestników z jednej placówki - 120 zł./ za osobę 


UWAGA !
Dla szkół i placówek oświatowych możliwa płatność przelewem z 14 dniowym terminem płatności. 

 

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

 

 • profesjonalną wiedzę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • serwis kawowy i ciasteczka,
 • pakiet materiałów ze szkolenia w formie elektronicznej.

Materiały zostaną przesłane do uczestników po szkoleniu na wskazany adres mailowy.

 

 

Kliknij w link   ZAPISY PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

*** fragment wstępu do publikacji Urszuli Kierczak : Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”.
 Edukacja wczesnoszkolna. Klasa I szkoły podstawowej. Plan pracy. 120 scenariuszy zajęć.