Profesjonalne szkolenie kadr

ORGANIZACJA EVENTÓW SPORTOWYCH

Warsztaty praktyczne: Lekcja WF w praktyce

2019-11-25 21:05:54

W piątek 22 listopada zapraszamy na spotkanie z gościem specjalnym prof. AWF w Poznaniu Michałem Bronikowskim i na warsztaty LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PRAKTYCE, które nasz Gość poprowadzi.

Już teraz zarezerwujcie sobie czas i przyjdźcie na to interesujące wydarzenie.

 

 

 

Szczecin, dnia:  22 listopada 2019 r. /piątek/ w godzinach 10:00 -14:00

Miejsce warsztatów: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6 Szczecin

Rejestracja uczestników: od godz. 9:30 do 9:55

 

WARSZTATY CERTYFIKOWANE pod patronatem SPORT-EDUKACJA.  

 

CEL SZKOLENIA :

 

 • przekazanie opartej na doświadczeniu i praktyce wiedzy specjalistycznej z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w wieku 12 -19 lat,​
 • skuteczne metody pracy,
 • próba odnalezienia się w gąszczu przepisów i propozycji programów nauczania,
 • omówienie problematyki oceniania z wychowania fizycznego,
 • zapoznanie z grami i zabawami, które aktywizują, doskonalą i rozwijają młodzież.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 

 1. Nauczyciele wychowania fizycznego
 • szkoła podstawowa : klasy VI – VIII
 • szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna
 1. Trenerzy pracujący w szkole z uczniami w wieku 12 – 19 lat

 

GOŚĆ SPECJALNY:

 

DR HAB. MICHAŁ BRONIKOWSKI, PROF. NADZW. – ekspert, członek  zespołu do opracowania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego, praktyk.

                                        

Prof. AWF dr hab. Michał Bronikowski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1993), oraz Kolegium Nauczycielskiego Języków Obcych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996).

 

 • Obecnie jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu. Przeszedł drogę od asystenta do profesora nadzwyczajnego, pracując jednocześnie w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego i języka angielskiego. Skończył seminarium doktoranckie w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w greckiej Olimpii, a od 2008 roku został jej wykładowcą jako Visiting Professor. Był stypendystą programu TEMPUS odbywając kilkumiesięczny staż w Leeds University, pracował również jako wykładowca przedmiotu Sport Pedagogy w angielskim Liverpool Hope University, a także w Univeristy of Pristina w Kosowie.

 

 • Był koordynatorem dużych międzynarodowych projektów: „Świadomość zdrowia – nauczanie i uczenie się wychowania fizycznego i zdrowotnego przez doświadczanie”, oraz „Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności” a także w programie „Dzieci rodzicom rodzice dzieciom aktywność fizyczną” realizowanym w ramach europejskiego konsorcjum  DEDIPAC - Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy służącej integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej.

 

 • Kierował projektem MNiSW „Aktywni nie tylko on-line’, którego celem było poszukiwanie nowych sposobów motywowania młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

 

 • Jest również członkiem Rady Programowej w Programie „Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość programu 22,5 mln złotych.

 

 • Jest autorem programów nauczania z wychowania fizycznego dla gimnazjum i liceum, także współautorem poradnika edukacji olimpijskiej dla gimnazjum.

 

 • Opublikował kilka podręczników do dydaktyki wychowania fizycznego oraz zabaw i gier ruchowych, i ponad 280 prac naukowych i dydaktycznych.

 

 • Jest członkiem zespołu ekspertów do opracowania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 

Godz. 9.30 – 9.55 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.00 – Rozpoczęcie Warsztatów

 

PANEL I:  CZĘŚĆ TEORETYCZNA - WPROWADZENIE

 

Godz.  10.00 – 10.55  

 1. Podstawa i Program Nauczania dla uczniów w wieku 12-19 lat .
 • propozycje
 • plany pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

Godz.  11.05 – 10.55  

 1. Problem oceny z wychowania fizycznego.

 

Przerwa kawowa I: godz. 10:55 - 11:05

Przerwa kawowa II: godz. 12.00 – 12.15 

 

PANEL II:  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - ZAJĘCIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ

 

Godz. 12.15 – 14.00  

 1.  Zajęcia warsztatowe na sali "Rozwój, aktywizacja, doskonalenie" - zabawy i gry dla młodzieży.

 

UWAGA: UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ /obowiązuje strój sportowy/

Organizator zapewnia szatnię.

 

Godz. 14:00 - zakończenie konferencji. Wręczenie certyfikatów.

 

 

 

KOSZT SZKOLENIA:​

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU – 150 zł/ za osobę

​SPECJALNA OFERTA dla 3 lub więcej uczestników z jednej placówki - 120 zł./ za osobę 


UWAGA !
Dla szkół i placówek oświatowych możliwa płatność przelewem z 14 dniowym terminem płatności. 

 

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

 

 • profesjonalną wiedzę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • serwis kawowy i ciasteczka,
 • materiały ze szkolenia w formie elektronicznej.

Materiały zostaną przesłane do uczestników po szkoleniu na wskazany adres mailowy.