Profesjonalne szkolenie kadr

ORGANIZACJA EVENTÓW SPORTOWYCH

NOWA UCHWAŁA PZPN - LICENCJE TRENERSKIE

2017-09-27 12:24:24

Z dniem 1 czerwca br. weszły w życie wytyczne zawarte w nowej Uchwale PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. W załączniku – nowy schemat wymaganych licencji trenerskich w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

Zgodnie z nowymi wytycznymi wnioski o licencje trenerskie oraz wszystkie kursy UEFA składane są w formie elektronicznej w systemie PZPN24 (zakładka WYDARZENIA – wybieramy ZZPN). Trenerzy, którym kończy się ważność licencji powinni złożyć wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskich poprzez portal PZPN24 do dnia 30 czerwca br. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane wyłącznie w trybie nadzwyczajnym. Koszt poszczególnych licencji w trybie normalnym i nadzwyczajnym zawarty jest w uchwale – link poniżej.

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie trzeba załączyć m.in.: zaświadczenie o niekaralności KRK, wydrukować i podpisać oświadczenie antykorupcyjne oraz certyfikaty ze szkoleń i konferencji (Uwaga! uwzględniane są tylko formy szkolenia pod patronatem PZPN i ZZPN).

Poniżej przesyłamy link do artykułu, w którym – Dariusz Pasieka Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN omawia kilka kluczowych zmian uchwały:

Dariusz Pasieka wyjaśnia

oraz link do zapoznania się z treścią nowej uchwały:

TREŚĆ UCHWAŁY - LICENCJE TRENERSKIE

KLASY ROZGRYWKOWE I WYMAGANE LICENCJE